BABYCHECK-1 плюс, повышенной чувствительности


Швидкий тест на вагiтнiсть BABYCHECK-1 є швидким якiсним тестом підвищеної чутливості на визначення рiвня людського хорiонiчного гонадотропiну (hCG) в сечi та дiагностики вагiтностi.


Принцип дiї тесту

Тест на вагiтнiсть BABYCHECK-1 є швидким якiсним тестом на присутнiсть hCG в сечi. Всього за 5 хвилин можна виявити рiвень hCG 10 мМО/мл, тобто через 7 днiв пiсля заплiднення. У разi вiдсутностi hCG, у тестовiй зонi з'явиться одна контрольна смужка рожевого кольору.


Попередження

  1. Цей тест призначено для дiагностичного використання in vitro. Тiльки для зовнiшнього використання.
  2. Уважно прочитайте iнструкцiю з користування, перед тим як проводити тест. Якщо iнструкцiя суворо не виконується, результат тесту не буде надiйним.
  3. Зберiгайте тест при температурi вiд +4°С до +30°С. Не заморожуйте. Бережiть вiд попадання прямих сонячних променiв.
  4. Не використовуйте тест пiсля дати придатностi, яка надрукована на алюмiнiєвому мiшечку та на зовнiшнiй упаковцi, або ж у тому випадку, коли алюмiнiєвий мiшечок пошкоджено.
  5. Повторне користування тестом BABYCHECK-1 не дозволяється
  6. Зберiгайте тест подалi вiд дiтей.

Процедура проведення тесту

  1. Зберiть зразок сечi у чисту суху ємнiсть.
  2. Виймiть тест з упаковки. Маленький мiшечок з поглиначем вологи - викиньте.
  3. Занурте тест у сечу, та тримайте його там протягом 5-10 секунд. Не занурюйте тест нижче синьої позначки (дивись рисунок). Розмiстiть тест на сухiй плоскiй поверхнi.
  4. Результати тесту можна буде прочитати через 3-5 хвилин.

НЕ IНТЕРПРЕТУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ ЧЕРЕЗ 10 ХВИЛИН!


Зчитування результатiв тесту

Почекайте приблизно 5 хвилин i пiсля того зчитуйте результати тестування.

Позитивний результат - вагiтнiсть.
На тестi з являються двi смуги рожевого кольору. Тест позитивно вказує на те, що ви вагiтнi.

Примiтка: Одна смужка може бути темнiша за iншу. Цi двi смужки можуть мати будь-який вiдтiнок рожево-фiолетового кольору. Однак, ви чiтко бiчите двi паралельнi лiнiї.

Негативний результат - вагiтностi немає
На тестi з являється одна смуга рожевого кольору ближче до верхнього кiнця тесту. Результат тесту негативний, вiн вказує на те, що вагiтностi немає.


ПИТАННЯ ТА ВIДПОВIДI

Як працюють Тести на вагiтнiсть VEDALAB, Францiя?
Коли жiнка стає вагiтною її тiло починає виробляти гормон людський хронiчний гонадотропiн (hCG), який видiляється у сечу, i там рiвень цього гормону з часом збiльшується. Тести на вагiтнiсть BABYCHECK-1 плюс виявляють гормон hCG в сечi.

Чи повинна я тестуватися у визначений час доби?
Ви можете користуватися тестами на вагiтнiсть BABYCHECK-1 плюс в будь який час дня чи ночi. Але ж у випадку дуже ранньої вагiтностi (вiд 8 до 10 дiб пiсля заплiднення), рекомендується використовувати першу вранiшню сечу.

Чи спiвпадають у часi статевий акт та заплiднення?
Нi. Статевий акт та заплiднення не завжди спiвпадають у часi, завдяки тому, що сперматозоїди можуть жити у статевих шляхах жiнки до заплiднення 4-7 дiб, тому тестувати себе доцiльно не ранiше 10-12 доби пiсля незахищеного акту.

Коли я повинна тестуватися?
Так швидко, як тiльки менструацiя запiзнилися на добу.

Чи має вплив на тестування кiлькiсть рiдини, яку я випила?
Надмiрно велика кiлькiсть випитої рiдини може розбавляти сечу, i тому може зробити виявлення hCG бiльш складною справою. Тому ми рекомендуємо приймати звичайну кiлькiсть рiдини

Що робити, коли я вважаю, що результати тестування сумнiвнi?
Якщо ви не можете чiтко визначити, чи є дві лiнiї, повторiть тест через 2-3 доби з новим тестом на вагiтнiсть BABYCHECK-1. Якщо результат буде позитивним, лiнiї будуть темнiшими, нiж в попереднiй раз.
Якщо ви дотримуєтесь iнструкцiї, ви отримаєте акуратнi результати.
Деякi медичнi препарати, якi мiстять hCG, або ж використовуються в комбiнацiї з hCG (наприклад Pregnyl, Porfasi, Pergonal) та дуже винятковi медичнi обставини можуть давати фальшивий позитивний результат.
Спиртне,  анальгетики, антибiотики, таблетки проти вагiтностi, препарати гормональної терапiї, якi мiстять кломiфен цитрат (наприклад Clomid, Serophen) чи таблетки проти болю, не впливають на результат тесту.
Тест може давати невiрний позитивний результат, якщо ви мали аборт, або ж були порродiллею протягом останнiх 8 тижнiв. Це трапляється тому, що тест може виявляти hCG в вашому тiлi з попередньої вагiтностi.

Я тримала поглинаючий кiнчик пристрою в сечi бiльше нiж 10 секунд. Чи отримаю я вiрний результат?
Так, декiлька додаткових секунд не впливають на результат тесту.

Я тримала поглинаючий кiнчик пристрою в сечi менше нiж 10 секунд. Чи отримаю я вiрний результат?
Нi, тому що зразок сечi в цьому випадку буде дуже малим, недостатнiм.

Що може означати, що лiнiя в тестовiй зонi пристрою є темнiшою за лiнiю в контрольнiй зонi, або ж лiнiя в тестовiй зонi є свiтлiшою за лiнiю в контрольнiй зонi?
Якщо ви бачите лiнiю в кожнiй зонi пристрою - результат тесту є позитивним.

Що менi потрiбно робити, якщо тест є позитивним?
Якщо результат тесту є позитивним, ви повиннi зустрiтися зi своїм лiкарем, щоб обговорити вашу вагiтнiсть i наступнi кроки.

Що я повинна робити, якщо результат тесту є негативним?
Якщо результат тесту є негативним, тодi, скорiш за все, ваша сеча мiстить недостатню кiлькiсть hCG, i ви скорiше за все не вагiтнi. Тим не менше, ви могли прорахуватися з часом початку ваших мiсячних,  особливо у тому випадку, коли вони не є регулярними. Якщо вашi мiсячнi не почалися через тиждень, треба повторити тестування. Якщо ви знову будете мати негативний результат, але мiсячнi не почнуться, вам треба буде зустрiтися з лiкарем. Ця вiдстрочка може буде викликана iншими причинами.

Що трапиться, якщо я не вичекаю повнi 5 хвилин перед тим як зчитати результати тесту?
Якщо ви почнете зчитувати результат тесту ранiш нiж за 5 хвилин, ви не дасте тестовi достатньо часу для опрацювання, тому результати тесту можуть бути неточними. Поява лiнiї в контрольнiй зонi є доказом того, що тест закiнчено, i що ви можете прочитати результат. Це може статися i через 1 хв. НЕ IНТЕРПРЕТУЙТЕ результати, отриманi бiльше, як через 10 хвилин пiсля того, як ви занурили поглинаючий кiнчик пристрою у сечу.

Чи впливає перiод менопаузи на достовiрнiсть отриманих результатiв тесту?
Нi. Тести для визначення вагiтностi виробництва VEDALAB, Францiя, сконструйованi таким чином, що гормональна перебудова органiзму жiнки не впливає на точнiсть тестування.

Вироблено фiрмою:
VEDALAB, Францiя
http://www.vedalab.com/